Get it on Google Play Preorder Audio Law Reader from App Store

Jak se (ne)připravit na advokátní zkoušku

Pokud se po pětiletém magisterském studiu práv nakonec opravdu rozhodnete pro kariéru advokáta, čeká Vás po získání vysněného titulu Mgr. další dlouhý boj za opravdový výkon advokacie. „To dáš, titul už máš, tak to bude přeci brnkačka.“ se lehko řekne, ale užitečná rada to pro advokátního koncipienta není, spíš naopak. Následují proto praktické rady, jak se s přípravou na advokátní zkoušku opravdu vypořádat.

Jako každému jinému velkému životnímu rozhodnutí, i vydání se na cestu za advokátní praxí by měla předcházet rešerše. Co se pod slůvkem advokacie skrývá, co se od advokátního koncipienta a potom advokáta očekává, jaké jsou podmínky pro absolvování advokátní zkoušky a výkon advokacie vůbec, jak taková advokátní zkouška probíhá, je to opravdu pro mě? To jsou otázky, na které byste si nejdřív měli odpovědět. A právě kvůli tomu, že stát se advokátem není jednoduché, je prvním důležitým krokem volba té pravé advokátní kanceláře, kde budete vykonávat svoji tříletou praxi advokátního koncipienta. V takové advokátní kanceláři byste se měli cítit pozitivně motivovaní, řádně vedení zkušeným advokátem, zbytečně nestresovaní. Jde o běh na dlouhou trať, tak proč si ho dělat složitějším.

Bavíme-li se o advokátní zkoušce, nepochybně budou třeba studijní materiály. Obvykle platí čím víc a rozmanitějších studijních materiálů, tím lépe se na zkoušku připravíte. Určitě nevynechejte vzorové otázky a odpovědi. Snažte se přitom ale vyvarovat nespolehlivým zdrojům, které Vám nadělají víc škody než užitku. Ať už jsou jakkoli nejsnadněji dostupné. Když pak už máme před sebou to obrovské množství studijních materiálů, je naprosto klíčové vytvořit si studijní plán, jak se jimi prokousat. Takový plán musí být realistický, tedy zvládnutelný, do jisté míry flexibilní, a hlavně nenechávat všechno nebo to nejtěžší na poslední chvíli. Především se ho pak musíte držet!

V rámci takového studijního plánu je zároveň důležité vyhradit si prostor na opakování již nastudovaných vědomostí, aby se nám do paměti skutečně a na dlouho uložily. Díky repetici lze také snadno odhalit slabá místa, na které je třeba se víc zaměřit. Cílem je však látku především pochopit, ne si ji jenom zapamatovat. K tomu může pomoci třeba i kamarád nebo parťák, osoba, se kterou to všechno můžete prodiskutovat. Ve dvou se to vždycky táhne lépe. Od věci není ani vyzkoušet si zkoušku nanečisto. Tímto způsobem získáte povědomí o stylu otázek a očekávaných odpovědí, což Vás lépe připraví na situace, kdy si u té opravdové zkoušky nebudete vědět rady.

Na závěr je třeba zdůraznit důležitost udržení psychického i fyzického zdraví. V průběhu Vaší přípravy na advokátní zkoušku se snažte zůstat pozitivní a sebevědomí. Zajděte si do lesa na procházku pročistit si hlavu. Nevynechávejte čas na jídlo a choďte (brzy) spát, hladového a unaveného člověka novým trikům nenaučíš.